Günümüzde işletmeler, faaliyetlerinin sadece ekonomik sonuçlara değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkilere de odaklanması gerektiğinin farkında. Sosyal sorumluluk, iş dünyasında artan bir trend haline geldi ve Zeytursan gibi ileri görüşlü şirketler, bu alanda öncü olmak için büyük adımlar atıyor. Sosyal sorumluluk özelinde ele alınabilecek birçok önemli katma değer mevcuttur. Biz bu yazımızda hukuka uygun çalışma koşulları, işçi haklarına saygı, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı, sürekli gelişim hedefi, sosyal değerlerin önemi gibi başlıklara değineceğiz.

Zeytursan, sadece kaliteli ürünler ve hizmetler sunan bir şirket olmanın ötesinde, işçi haklarına saygı göstermeyi ve topluma katkı sağlamayı hedefleyen etkileyici bir sosyal sorumluluk politikasına sahip bir kuruluştur. Zeytursan’ın sosyal sorumluluk vizyonu hakkındaki diğer yazılarımızı okuyarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Hukuka Uygun Çalışma Koşulları

Çalışma koşullarını hem yerel hem de uluslararası kanun ve yönetmeliklere göre düzenlenmesi önemli bir teamüldür. Şirketin çalışanlarına karşı hukuka uygun ve etik bir çalışma ortamı sağlama konusundaki kararlılığı, onları sektörde öne çıkaran özelliklerden biridir.

İşçi Haklarına Saygı

Zeytursan, çocuk işçiliği, sigortasız işçilik, zorla çalıştırma ve riskli çalışma koşulları gibi uygulamalara kesinlikle karşıdır. Bu uygulamaları engellemek için sosyal sorumluluk politikalarını düzenli olarak gözden geçirir ve geliştirir. Ayrıca, ödemelerin ve çalışan haklarının korunmasını sağlar. Şirket, disiplin uygulamalarını ve ifade özgürlüğünün korunmasını destekleyerek, çalışanların haklarını önceliklendirir.

İşci Hakları

Sağlıklı ve Güvenli Bir Çalışma Ortamı

Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortam sunulması oldukça önemlidir. Bu doğrultuda Zeytursan, çalışanlarına yasalar çerçevesinde tüm sosyal ve iş haklarını sağlamak noktasında titiz şekilde davranır. Üretim süreçlerinde ekip çalışmasının önemine inanır ve çalışanlar arasındaki dayanışmayı destekler. Şirket, işyerinde adil ve saygılı bir ortam oluşturmak için sürekli çaba gösterir.

Sürekli Gelişim ve Hedef Değerlendirmesi

Şirket olarak personele gerekli eğitim, sorumluluk ve yetkileri vererek, yetkinliklerinin sürekli gelişmesini ve iyileşmesini desteklemektedir. Bu doğrultuda hedefler belirler ve performans analizleri yapar. Bu yaklaşım, çalışanların kendi yeteneklerini ve potansiyellerini maksimum seviyede kullanabilmelerini sağlar.

Uluslararası Davranış Normlarına ve İnsan Haklarına Saygı

Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde insan haklarına, uluslararası davranış normlarına, şeffaf ve hesap verilebilir uygulamalara önem veren Zeytursan, şirket bünyesinde bu tutumunu sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu, şirketin genel vizyonunu ve değerlerini yansıtan bir tutumdur.

Etik ve Sosyal Değerlere Saygı

Zeytursan’ın tedarikçileri, müşterileri ve bütün iş ortaklarıyla olan ilişkilerinde etik ve sosyal değerleri korumak için sıkı bir politikası vardır. Bu politika, Zeytursan’ın iş etiği ve sosyal sorumluluk alanında lider bir şirket olarak konumunu pekiştirir.

Sonuç olarak, Zeytursan’ın sosyal sorumluluk politikası, hukuka uygun çalışma koşullarını sağlamak, işçi haklarına saygı göstermek ve topluma değer katmak adına örnek teşkil eder. Çalışanlarına adil ve saygılı bir iş ortamı sunma ve iş uygulamalarında etik değerleri koruma konularındaki çabaları, onları sektörde saygıdeğer bir konuma getirir. Zeytursan, bu uygulamalarıyla hem çalışanlarının hem de toplumun genel yaşam kalitesini artırma yolunda önemli bir rol oynamaktadır. Şirkete ait Kalite Politika’larını internet sitesi üzerinden daha detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın